Voor zorgprofessionals

Lees hier een testimonial van Arjenne Hoeksema, eerstelijns verloskundige, over haar ervaring met een deelnemer aan de vadercursus.

Aanpakken voor Aanstaande Vaders verzorgt niet alleen cursussen voor aanstaande vaders maar ook geaccrediteerde nascholingen óver aanstaande vaders voor professionals. Denk bijvoorbeeld aan ITV of MIO voor verloskundigen, nascholingen voor kraamverzorgenden of een deskundigheidsbevordering voor het CJG.

Op mijn bedrijfswebsite vind je de vele trainingen en scholingen die tot de mogelijkheden behoren, zoals CRM-training, VSV audittrainingen, Kracht van Speak Up voor verloskunde professionals en meer. Sinds 2017 geef ik deze scholingen ook in samenwerking met VDRS.nl - Stichting voor Betrokken Vaderschap.

Opdrachtgevers waren o.a. de KNOV, Academie Verloskunde Maastricht, VSV Eindhoven, Verloskundige Coöperatie Utrecht, CJG Kennemerland, Verloskundigenkring Midden Limburg, Centrum voor Geboortezorg Hoorn, Verloskundigenkring Haarlem en Kraamzorg de Eilanden (Rotterdam).